Ga naar hoofdinhoud

beeldcoach opleidingen

Opleiding ‘Beeldcoach Mantelzorg’

Voor wie

Voor hulpverleners die (jonge) mantelzorgers begeleiden, zoals mantelzorgconsulenten, mantelzorgmakelaars, casemanagers dementie, thuisbegeleiders, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, verzorgende, enz.

Beeldcoaching mantelzorg

Beeldcoaching mantelzorg richt zich op het coachen van mantelzorgers met omgangsvragen. Als partner, ouder en/of kind kunnen zij te maken krijgen met een familielid met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychische en/of psychiatrische problematiek. Door de beelden stap voor stap te zien en horen, begrijpen mantelzorgers wat er gebeurt in bepaalde dagelijkse situaties. Contact, veiligheid, vertrouwen en respect zijn voorwaarden.
Beeldcoaching zoekt altijd naar mogelijkheden en is daardoor oplossend en handelingsgericht. Het versterkt het zelfvertrouwen van de mantelzorger omdat deze ziet wat goed gaat en wat hij/zij nog kan verbeteren. De mantelzorger krijgt handvatten hoe om te gaan met de situatie. Vaak zet de mantelzorger tijdens het terugkijken van de beelden stappen in het verwerken van het ziekteproces en krijgt meer zicht hoe aan te sluiten bij de zorgvrager: wat werkt wel en wat niet De mantelzorger ziet wat hij/zij wel van het familielid kan vragen en wat niet (meer).

De opleiding

De beeldcoach leert in de opleiding met behulp van de beeldopnamen de mantelzorger op een oplossingsgerichte wijze ondersteunen bij omgangsvragen.
Aan de orde komen:
• geslaagde contactmomenten herkennen
• een microanalyse van de interactie maken
• interactie patronen tussen mantelzorger en zorgvrager herkennen
• open naar de wereld van de ander kijken
• op andere meer gelaagde manieren kunnen kijken
• specifieke vragen van de mantelzorger zoals het omgaan: met de beleving van de achteruitgang bij de zorgvrager, te grote draaglast, irritaties en conflicten. Ook lastige
situaties zoals bijvoorbeeld zorgmomenten en ophalen/wegbrengen dagopvang, enz.

Hoe werkt het

De beeldcoach of de mantelzorger zelf, maakt een beeld opname van 5 tot maximaal 10 minuten van een dagelijks moment dat vooraf met de mantelzorger (en zorgvrager) is besproken. Dit kan een gezamenlijke maaltijd zijn, het samen koffie drinken, thuiskomst van dagbehandeling of een zorgmoment.
De beeldcoach (en/of de mantelzorger) selecteert een aantal fragmenten uit deze opname.
De beeldcoach bespreekt op een rustig moment deze fragmenten met de mantelzorger(s). Doel hen helder zicht geven op het functioneren en de behoeftes van de partner/ouder. Mantelzorgers zien momenten van geslaagd contact, wat verbetering behoeft en wat hun eigen bijdrage daarin kan zijn.

Tijd

De opleiding bestaat 18 bijeenkomsten van 3 uur, een beoordeling en een certificering. Aan het einde ontvangt hij/zij het certificaat “Beeldcoach Mantelzorg”.
De opleiding duurt 1 jaar.

Kosten

€ 5.250,00. Dit bedrag is inclusief opleidingsmap, beoordeling, certificering en certificaat.

Registreren

Na certificering is het mogelijk je als gekwalificeerd Beeldcoach Welzijn en Zorg te registreren bij de Stichting Het Collectief

Back To Top