Skip to content

beeldcoach opleidingen

Opleiding ‘Beeldcoach Welzijn en Zorg’

Voor wie

(GZ) Psychologen, verzorgende (IG), verpleegkundigen, activiteitenbegeleidsters, praktijkbegeleiders, enz.

Beeldcoaching binnen de zorg

Door Beeldcoaching worden de persoonlijke en functionele zelfkennis en zelfverzekerdheid van de professional vergroot. Met hulp van beelden kun je stappen in het contact per moment volgen en uitwerken. In de beelden zie je het effect van de interactie bij de cliënt, de professional, de mantelzorger, het (team)overleg of intervisie. Het versterkt het zelfvertrouwen van de professional omdat deze ziet welke vaardigheden hij/zij al beheerst en welke kunnen verbeteren. Effect: De cliënt en zijn of haar mantelzorger ervaart een prettig en afgestemd contact waarin hij/zij zich gehoord en gezien voelt.

De opleiding

Je leert professionals, cliënten, mantelzorgers, nieuwe medewerkers, restaurantmedewerkers,  vrijwilligers, leerlingen,  enz. coachen met behulp van korte video opnamen.

Professionals kunnen gecoacht worden op of bij:
•  persoonlijke en professionele ontwikkeling
•  ondersteuning in het samenspel tussen cliënt, mantelzorger en professioneel
•  gedrag van bewoner of cliënt dat als probleem wordt ervaren
•  overlegsituaties, zoals werkoverleg
•  intervisie

Onderwerpen die aan de orde komen:
•  kenmerken van een professionele en prettige communicatie
•  vertalen van de (hulp) vraag vanuit de beelden
•  maken van een micro-interactieanalyse

•  herkennen van interactiepatronen van de professional, de cliënt,  de mantelzorger en binnen de samenwerking
•  bespreken van de beelden op opbouwende wijze met de professional, mantelzorger en/of het team
•  de professional helpen bewegen in het  nadenken over zichzelf en zijn/haar eigen bewuste of onbewuste  waarneming-
en beoordelingspatronen

De vraag achter de vraag achterhalen

Hoe werkt het

De professional of Beeldcoach maakt een beeld opname van 5 tot maximaal 10 minuten. Dit kan een zorgmoment zijn, een ander dagelijks contact, een overleg enz.
De beeldcoach bespreekt de beelden met de professional. Professionals zien momenten van geslaagd contact, wat verbetering behoeft en wat hun eigen bijdrage daarin kan zijn.
Deze inzichten worden meegenomen in benadering en omgang met de cliënt/bewoner.

Tijd

De opleiding bestaat uit bestaat uit 18 bijeenkomsten van 3 uur, een tussenevaluatie, een beoordeling en een certificering. Bij positieve beoordeling ontvangt hij/zij het certificaat Beeldcoach Welzijn en Zorg.
De opleiding duurt 1 jaar.

Kosten

€ 5.250,00. Dit bedrag is inclusief opleidingsmap, beoordeling, certificering en certificaat. Er wordt geen btw in rekening gebracht.

Registreren

Na certificering is het mogelijk je als gekwalificeerd Beeldcoach Welzijn en Zorg te registreren bij de Stichting Het Collectief

Back To Top