Skip to content

beeldcoach opleidingen

Opleiding ‘Pedagogisch beeldcoach 0 tot 13 jaar’

Door Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) branche erkende combinatie scholing voor coaching en pedagogiek 0 tot 13 jaar.

Voor wie

Voor professionals die pedagogisch medewerkers coachen binnen de peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO).
Zoals: pedagogische (beleids) medewerkers, praktijkopleiders, peuterspeelzaal coaches, enz.

Pedagogische Beeldcoaching

Binnen de pedagogische beeldcoaching in de kinderopvang staat de veiligheid, het welbevinden en de ontwikkeling van het kind op de eerste plaats. Met het inzetten van pedagogische beeldcoaching binnen de organisatie worden bij pedagogisch medewerkers de persoonlijke, pedagogische en educatieve kwaliteiten vergroot. Medewerkers krijgen helder inzicht in de ontwikkeling van het kind en wat het kind nodig heeft. Ze bekijken momenten die goed verlopen, wat verbetering behoeft en wat hun eigen bijdrage daarin kan zijn. De professionaliteit van de pedagogisch medewerker wordt vergroot. Dit alles draagt bij aan meer deskundigheid en plezier in het werk. Het geeft de organisatie een krachtige en professionele uitstraling naar buiten. Bij ouders geeft dit vertrouwen in de organisatie waar kun kind verblijft.
Inschrijfformulier 

De opleiding

De opleiding bestaat uit een combinatie van pedagogiek “0 tot 13 jaar” en “coaching”
De pedagogisch beeldcoach leert d.m.v. van beeldopnamen medewerkers op een oplossingsgerichte wijze te ondersteunen; bij vragen in de omgang met kinderen en de samenwerking met collega’s. Het beleidsplan van de organisatie dient als uitgangspunt.

Hoe werkt het

De pedagogisch medewerker zelf, een collega of de pedagogisch beeldcoach maakt beeldopnamen van 5 tot maximaal 10 minuten van de pedagogisch medewerker in een gezamenlijke activiteit of individueel in interactie met een kind. Op een rustig moment bespreken de pedagogisch beeldcoach en de pedagogisch medewerker met elkaar de beelden Doel: de pedagogisch medewerker helder zicht geven op zijn/haar functioneren, de behoeftes van het kind en het pedagogisch – educatief handelen van de medewerker.

Tijd

De opleiding bestaat uit 23 bijeenkomsten van 3 uur, een beoordeling en certificering. Bij het voldoen aan de opleidingseisen ontvangt hij/zij het certificaat “Pedagogisch Beeldcoach 0 tot 13 jaar”. De opleiding duurt 1 jaar en 2 maanden.

Kosten

€ 6.650,00. Dit bedrag is inclusief opleidingsmap, beoordeling, certificering en certificaat. Er wordt geen btw in rekening gebracht.

Registreren

Na certificering is het mogelijk je te registreren als gekwalificeerd “Pedagogisch Beeldcoach” bij de Stichting Het Collectief

Back To Top