Ga naar hoofdinhoud

beeldcoach opleidingen

Opleiding ‘Beeldcoach ‘Kinderopvang’

OAK branche erkende opleiding

Voor wie

Voor professionals die medewerkers coachen die kinderen begeleiden binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen.
Zoals: pedagogisch medewerkers, praktijkopleiders, peuterspeelzaal coaches, leidinggevende, locatiemanagers, enz.

Beeldcoaching kinderopvang

Binnen Beeldcoaching in de kinderopvang staat de veiligheid, het welbevinden en de ontwikkeling van het kind op de eerste plaats. Door beeldcoaching in te zetten binnen de organisatie worden bij medewerkers hun persoonlijke, pedagogische en educatieve kwaliteiten vergroot. Medewerkers gecoacht door beeldcoaching leren de intenties en behoeften van de kinderen zien. Tevens krijgen medewerkers inzicht in eigen bewuste of onbewuste waarneming- en beoordelingspatronen. Dit alles draagt bij aan meer deskundigheid en plezier in het werk van de medewerkers. Het geeft de organisatie een krachtige en professionele uitstraling naar buiten. Bij de ouders geeft dit vertrouwen in de organisatie waar kun kind verblijft.

De opleiding

De aspirant Beeldcoach leert in de opleiding met hulp van beeldopnamen medewerkers op een oplossingsgerichte wijze te ondersteunen. Bij vragen in de omgang met kinderen, het organiseren van activiteiten en de samenwerking met collega’s.
Aan de orde komen:
• Coachen van de gewenste verandering van de pedagogisch medewerker
• Het maken van een microanalyse
• De medewerker na laten denken over zichzelf, aanvullen met gezichtspunten en mee onderzoeken
• Sensitiviteit, respect, open houding
• Communicatie- en interactiepatronen leren herkennen
• Compassie, eigen aannames “wat hoort loslaten”
• Evalueren en resultaten

Hoe werkt het

De medewerker zelf, een collega of de beeldcoach maakt beeldopnamen van 5 tot maximaal 10 minuten van de medewerker in een gezamenlijke activiteit of individueel in interactie met een kind. Op een rustig moment bespreken de beeldcoach en de medewerker de beelden. Doel: de medewerker helder zicht geven zijn/haar functioneren, de ontwikkeling en behoeftes van het kind en het pedagogisch – educatief handelen van de medewerker.

Tijd

De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten van 3 uur, een beoordeling en een certificering. Aan het einde van de opleiding ontvangt hij/zij het certificaat “Beeldcoach kinderopvang”.
De opleiding duurt 1 jaar.

Kosten

€ 3.950,00. Dit bedrag is inclusief opleidingsmap, beoordeling, certificering en certificaat. er wordt geen btw in rekeing gebracht.

Registreren

Na certificering is het mogelijk je als gekwalificeerd Beeldcoach Kinderopvang te registreren bij de Stichting Via Beelden Coachen.

Back To Top