Skip to content

beeldcoach opleidingen

Opleiding beeldcoach Jeugd en Gezin

Voor wie

Professionals die gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar begeleiden met opvoedkundige vragen in de thuissituatie. Zoals: gezinscoaches, CJG coaches, gespecialiseerd thuisbegeleiders, (JGZ) verpleegkundigen, psychologen, orthopedagogen, gezinsvoogden, maatschappelijk werkende, enz.

Beeldcoaching ‘Jeugd en Gezin’

Met Beeldcoaching worden de persoonlijke en functionele zelfkennis en zelfverzekerdheid van de ouders/verzorgers vergroot. Ouders/verzorgers leren (of worden geholpen) positieve eigenschappen van zichzelf en positieve eigenschappen en intenties van hun kinderen te zien. Ze krijgen een nieuw zicht op het functioneren en de behoeften van hun kind. Zij worden zich bewust van mogelijkheden om hun kind op een positieve manier te ondersteunen in haar/zijn ontwikkeling. Beeldcoaching Jeugd en Gezin wordt ook ingezet om professionals te coachen die gezinnen begeleiden.

De opleiding

De aspirant Beeldcoach leert in de opleiding met behulp van de beeldopnamen ouders/verzorgers op een oplossingsgerichte wijze te ondersteunen bij opvoedkundige vragen. Aan de orde komen:

  • geslaagde contactmomenten herkennen
  • microanalyse interactie maken
  • (interactie) patronen tussen ouders en kinderen herkennen
  • de hulpvraag vertalen naar de videobeelden
  • op andere (meer gelaagde) manieren kijken
  • oplossingen van de ouder(s) activeren en stimuleren
  • het kind op school en zijn omgeving
  • specifieke problematiek bij kinderen, zoals huilbaby’s, eet- en slaapproblemen, driftig en druk gedrag, pubers, enz.
  • problematiek scheiding, nieuw samengestelde gezinnen enz.

Hoe werkt het

De beeldcoach of het gezin maakt beeldopnamen van 5 tot maximaal 10 minuten tijdens een gezamenlijke activiteit van het gezin. Zowel de ouders/verzorgers als de beeldcoach selecteren een aantal fragmenten uit deze opname. Op een rustig moment, een week na de opname, bekijken en bespreken de beeldcoach en de ouders/verzorgers (eventueel is ook het kind of de kinderen aanwezig) deze fragmenten met als doel de ouders/verzorgers helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor worden ouders/verzorgers (weer) in staat gesteld het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling.

Tijd

De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten van 3 uur. Rond de 10e bijeenkomst een evaluatie en aan het eind een beoordeling. Als deze positief is volgt de certificering en ontvangt hij/zij het certificaat ‘Beeldcoach Jeugd en Gezin’. De opleiding duurt 1  jaar.

Registratie

Na certificering is registratie als gekwalificeerd Beeldcoach Jeugd en Gezin bij de Stichting Het Collectief mogelijk.

Kosten

De kosten zijn € 5.250,00. Dit bedrag is inclusief opleidingsmap, beoordeling, certificering en certificaat. Er wordt geen BTW. in rekening gebracht.

Back To Top