Skip to content

Praktische Thuisbegeleider Thuiszorg

Door de terugkijk gesprekken met de ouders kijk je ook met een andere blik naar jezelf. Ik gaf altijd veel adviezen. Terwijl ik nu gezien heb dat door ouders zelf actief te maken zij zelf ook met veel meer oplossingen kunnen komen. Daarmee wordt hun zelfvertrouwen vergroot en houden ze zelf de regie. Daardoor heb je nog meer het gevoel dat je de problemen samen met de ouder oplost.

Beeldcoach Jeugd en Gezin

Back To Top