Skip to content

beeldcoach opleidingen

Verkorte opleiding Beeldcoach Jeugd en Gezin

Voor wie

Een verkorte opleiding voor beeldcoaches die al gecertificeerd zijn in het werken met beelden.

Je hebt al ervaring in het werken met beelden en beschikt al over de nodige basiskennis en vaardigheden om deze verkorte opleiding te kunnen doen.
Dan is het niet nodig om de volledige opleiding beeldcoach jeugd en gezin te doen.

De opleiding

Je werkt aan je deskundigheid om beeldcoaching in gezinnen in te zetten. In de bijeenkomsten breng je beelden in van gezinnen die je begeleid.
Je coacht 2 tot 3 gezinnen tijdens de opleiding afhankelijk van het aantal opnamen per gezin (gemiddeld 2 tot 3).
Na 7 bijeenkomsten sluit je de opleiding af door een presentatie. Bij positieve beoordeling ontvang je het certificaat.

Voor locatie en data kijk bij de agenda.

Hoe werkt het

De beeldcoach of het gezin maakt beeldopnamen van 5 tot maximaal 10 minuten tijdens een gezamenlijke activiteit van het gezin. Zowel de ouders/verzorgers als de beeldcoach selecteren een aantal fragmenten uit deze opname. Op een rustig moment, een week na de opname, bekijken en bespreken de beeldcoach en de ouders/verzorgers  (eventueel is ook het kind of de kinderen aanwezig) deze fragmenten met als doel de ouders/verzorgers helder zicht te geven op de ontwikkeling en de behoeftes van het kind. Hierdoor worden ouders/verzorgrs (weer) in staat gesteld het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling.

Tijd

De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur en een certificeringsbijeenkomst.

Registratie

Na certificering is registratie als gekwalificeerd beeldcoach Jeugd en Gezin bij de Stichting Het Collectief mogelijk.

Kosten

De kosten zijn € 3.500,00. Dit bedrag is inclusief opleidingsmap, certificering en certificaat. Er wordt geen BTW in rekening gebracht.

Back To Top